ACTIVITATE ECO - ŞCOALA ALTFEL

         

Fişa de activitate:

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” RĂDĂUŢI

Nivelul/nivelurile de învăţământ: PRIMAR+ GIMNAZIAL

Numărul elevilor din şcoală: 875

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 44

Coordonatorul activităţii: NISTOR MIHAELA, ÎNVĂŢĂTOARE, TEL. 0745.452.576

1. Titlul activităţii: “SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI PRIN RECICLAREA DEŞEURILOR”

2. Domeniul în care se încadrează: educaţie ecologică şi protecţia mediului

3. Scopul activităţii: conştientizarea importanţei reciclării selective a deşeurilor pentru sănătatea mediului şi a solului

4. Obiectivele educaţionale: -să înţeleagă efectele pe care le au deşeurile în viaţa omului şi asupra mediului; -să identifice soluţii eficiente pentru stoparea acţiunii nefaste a deşeurilor asupra mediului; -să coopereze cu colegii în vederea exprimării ideilor; -să prezinte sceneta „Să ocrotim natura!” părinţilor, colegilor din clasele mai mici; -să realizeze pliante pentru Ziua Pământului.

5. Elevi participanţi: 150 elevi, 17 % din elevii şcolii

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 4h, sala de clasă, curtea şcolii

7. Descrierea activităţii: S-au urmărit ppt-uri şi s-a discutat cu elevii despre importanţa reciclării selective a deşeurilor, despre modul de reciclare, despre beneficiile acestei activităţi pentru sănătatea mediului şi a solului. Împreună cu părinţii, elevii şi-au confecţionat costume din materiale reciclabile pentru a se prezenta, ca mici actori, în faţa colegilor şi a părinţilor. Ideilor elevilor au fost sintetizate într-o scenetă, având ca temă importanţa reciclării selective şi realizarea ei, scenetă care a fost prezentată în cadrul activităţii. Elevii au realizat un pliant pentru Ziua Pământului. Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu elevii clasei I A de la Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus.

8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii: a.creşterea interesului faţă de reciclarea selectivă a deşeurilor; b.realizarea costumelor din materiale reciclabile, după idei proprii; c.implicarea activă a elevilor şi a părinţilor în această activitate; d.sceneta” Să ocrotim natura!”; e.realizarea unui pliant.

9. Precizaţi dacă elevul/profesorul/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru: activitatea va continua cu acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor, a bateriilor, a DEEE-urilor.

10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai... : Activitatea Eco desfăşurată de elevii clasei a III-a A, îndrumaţi de d-na înv. Nistor Mihaela, a fost prezentată sub forma unei scenete care a captivat colegii din clasele Pregătitoare B, I C, a II –a B ,a II- D şi partenerii –elevii clasei I A de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus. S-a remarcat prin participarea celui mai mare număr de elevi (150 ), cadre didactice (8) şi părinţi(12). D-nele înv. Hîj Octavia şi Asiminei Angela au apreciat faptul că elevii au putut admira frumuseţea costumelor Eco, precum şi modul original de prezentare. De asemenea, au fost apreciate de d-nele prof. înv. primar Bândiu Angela şi Dumitrescu Liliana prezentarea power –point despre mediul înconjurător şi pliantul pregătit pentru Ziua Pământului. Elevilor care au urmărit sceneta le-a plăcut modul de prezentare a personajelor, povestea imaginată şi s-au simţit „ca la o serbare”(Câmpan Tudor-cl. a II –a D). Au fost impresionaţi de ideea de reciclare în scenetă.(Chitic Daiana-cl. a II-a D)

Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la activitatea propusă.

Înv. Hîj Octavia : „Activitatea Eco a fost foarte bine gândită pentru ca toţi elevii să înţeleagă ce înseamnă reciclarea şi cât este ea de importantă. Elevii din clasa pregătitoare au avut posibilitatea să admire costumele Eco pe care colegii lor le-au realizat. Sceneta, aşa cum a fost creată , i-a captivat şi i-a făcut să conştientizeze neputinţa naturii în faţa valului de deşeuri pe care oamenii le aruncă la întâmplare. A fost o încântare să participăm la o astfel de activitate. ”

Înv. Nistor Simonela-Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus: „Activitatea în parteneriat cu clasa a III-a A a constituit prilejul de a lucra în echipă cu cei mari. Pentru copiii din clasa I sceneta a fost interesantă, le-au plăcut costumele realizate, dar şi rolurile pe care le-au avut colegii lor. A fost o activitate dinamică, cei mici au răspuns la întrebările d-nei învăţătoare , au înţeles regulile pe care trebuie să le respecte pentru ca mediul să fie curat şi sănătos. S-au implicat în activitate completând pliantele pregătite.”

Coroamă Adriana –părinte: „Activităţile organizate de d-na învăţătoare în Săptămâna Altfel sunt atractive, interesante şi educative pentru copii. Activitatea Eco desfăşurată astăzi se înscrie într-o lungă serie de modalităţi prin care d-na învăţătoare reuşeşte să-i atragă pe elevi şi să le stârnească interesul. Copiii participă cu mare plăcere , sunt emoţionaţi, se pregătesc cu seriozitate, trăiesc intens fiecare moment. Cu siguranţă, mesajul Eco pe care astăzi, prin scenetă, copiii l-au transmis a ajuns la sufletul fiecărui participant. Ne bucurăm că au răspuns un număr atât de mare de elevi invitaţiei de a urmări activitatea şi de a învăţa, într-o altă formă, despre reciclare.”

Chifan Albert, CL. a II-a D: “Din acestă scenetă am învăţat că lucrurile vechi se pot recicla şi putem obţine altele noi. Fiecare deşeu poate avea un rost. ”

Cupcinschi David, CL. a II-a B: “Astăzi, colegii de la clasa a III-a au fost actori talentaţi. Ei au recitat clar, iar sceneta a fost interesantă. Regina deşeurilor a avut cea mai frumoasă costumaţie. ”
“Dovezi” ale activităţii: film, fotografii, parteneriatul încheiat